• Најновији догађаји

  Шумске радионице

 • Најновији догађаји

  Семинар о сензорним баштама (октобар 2019, Нови Сад, Србија)

 • Најновији догађаји

  Kонференција: Утицај биљака на здравље људи и друштво (октобар 2020, Нови Сад, Србија)

 • најновији догађаји

  Програм обуке за представнике индустрије

 • Међународна конференција Коришћење шумског селфнеса и термални туризам у региону

 • Шумски селфнес центар

ПА 3: ПОДСТИЦАЊЕ САРАДЊЕ У ТУРИЗМУ И ОЧУВАЊУ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

НАТЕСС: Пројекат Природног селфнеса

Туризам је прилика за мање развијена насеља да достигну ниво развијенијих у смислу отварања радних места и самозапошљавања, те у катализирању локалних инвестиција. Потенцијал за развој ове привредне гране огледа се у богатој културној, историјској и природној баштини региона.

Природни ресурси који се налазе на подручју захваћеном пројектом (Фрушка гора и Морахалом, бројна лечилишта и термални извори) пружају могућности за развој многих иновативних идеја и различитих туристичких понуда. Овај пројекат ће искористити ове потенцијале, у складу са законима природе и са циљем да позитивно утиче на локално становништво.

Пројектни партнери

Упознајте лидере промене

Циљне групе

Поносни смо што можемо да поделимо нашу визију.

Локална јавна власт и становници са обе стране границе - биће укључени кроз студије, анализе, моделирање и образовање; Национална јавна тела - Релевантна министарства животне средине и туризма, са обе стране, биће укључена у конференцију, промовишући регион; Социјално угрожене групе (мигранти, Роми) и оне са посебним потребама који ће учествовати у обуци, туризму и коришћењу туристичке понуде Шумског слефнес центра (сензорни врт); Организације које управљају туристичким атракцијама - моделирање и маркетиншка стратегија, пружаоци туристичких услуга - кроз увођење нових туристичких производа; Здравствени, спа и хотелски радници, туристички водичи, организатори активности, незапослени медицински и туристички професионалци и многи други.

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.