Општина Ириг

Ириг је смештен на јужној падини Фрушке горе и по броју становника и површини спада у мање општине у Србији. Међутим, ако за критеријум узмемо природну лепоту и богату туристичку понуду, онда је сигурно међу највећима.

Иришка општина има дванаест насељених места и око 11.000 становника који се претежно баве пољопривредом - воћарством и виноградарством, пре свега, али и туризмом – бањски, планински, верски, али и вински.

Ириг се окренуо ономе што су му природа, историја и географски положај омогућили, тако да план развоја општине управо иде у правцу развоја и промоције поменутих грана пољопривреде и туризма.

Улога у партнерству:

Општина Ириг учествује у дефинисању предлога пројекта и пружа позитивне услове за реализацију активности на својој територији. Као водећи партнер, Општина ће управљати, координирати и водити партнере у имплементацији. Општина је одговорна да координира активности и, ако је потребно, да дио својих капацитета преда на располагање пројекту. То ће осигурати да специјализоване организације и јавна предузећа активно учествују у пројекту.

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.