ПАРТНЕРСKИ САСТАНЦИ

Током реализације пројекта реализовано је осам партнерских састанака у Новом Саду,
Иригу и Морахалому. Састанци су допринели редовном извештавању, дељену
информација и унапређењу пројектних активности. Током ЦОВИД19 пандемије део
састанака је одржан путем дигиталних платформи који су били предвиђени за ову
намену.

Више информација на овом линку: shorturl.at/cmqF8

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.