Конференција: Утицај биљака на здравље људи и друштво

30. март 2021, Нови Сад, Србија, Институт за низијско шумарство и животну средину, Антона Чехова 13, од 10:30 до 14:00

Институт за низијско шумарство и животну средину, у сарадњи са Општином Ириг, непрофитним предузећем МОРА-ТУРИСТ из Морахалома и невладином организацијом Ириг мој Град, организовао је Конференцију: Утицај биљака на здравље људи и друштво кроз Интеррег ИПА ХУСРБ пројекат Натурал Селфнесс.

Конференција је одржана 30.03.2021. у дворишту Института за низијско шумарство и животну средину, где је број учесника упознао са пројектом НАТЕСС, партнерима у овом пројекту, резултатима добијеним кроз пројекат о утицају природе на туризам и друштво и потенцијалу врста дрвећа да утичу на човека. здравље и могуће спровођење ових резултата кроз терапију шумама.

Предавачи:

Марко Келембер, менаџер пројекта, Општина Ириг, СРБ - Презентација пројекта „Природна самосвојност – нови туристички производ“ представник НАТЕСС Леад Партнер, Општина Ириг, СРБ

Марианн Стампф, истраживач методологије, МОРА-ТОУРИСТ Информације и услуге непрофитног друштва са ограниченом одговорношћу, ХУ - "Утицај природних елемената на туризам", представник корисника МОРА-ТОУРИСТ, ХУ

Горана Исаиловић, председница Лекарског бањског савеза Србије – „Шумско купање у Србији“, СРБ

Мартина Зорић, руководилац пројекта и истраживач, Институт за низијско шумарство и животну средину, – „Утицај шума на здравље и добробит људи“, СРБ

Више информација на овом линку: shorturl.at/cmqF8

This project is co-financed by the European Union. The content of the press release is the sole responsibility of Municipality of Irig and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or the Managing Authority.